Bemutatkozás

A Tápió Közalapítványt - teljes nevén a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt - 1996-ban hozta létre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és Pest Megye Önkormányzata azzal a céllal, hogy a Tápió-vidék és a tájtörténetileg hozzá kapcsolódó területek természeti értékeinek feltárását és megőrzését segítse, és mind szélesebb körökben megismertesse azokat az itt élőkkel és az ide látogatókkal. Emellett fontos feladatának tekinti, hogy az egészséges emberi környezet megőrzése érdekében szükséges környezet- és természetvédelmi tennivalók ellátásában közreműködjön a helyi önkormányzatokkal és a hivatalos szervekkel.
Egy évvel később az alapítókhoz csatlakozott a Tápiómenti Települési Önkormányzatok Szövetsége és Ludwigsburg Járás Önkormányzata, Pest Megye németországi partnere is, mellyel az alapítvány hivatalos természetvédelmi kapcsolatot alakított ki. Kuratóriuma 1997 februárjában fogalmazta meg és fogadta el szakmai programját, valamint jelképéül választotta a nőszirmot, a környék különleges vadvirágát.
          A Közalapítvány szakmai munkáját és programjait a Pest Megyei Önkormányzat és a helyi önkormányzatok által biztosított anyagi támogatásból és az ezt kiegészítő jelentős pályázati pénzforrásokból hajtja végre. A német partnerek természetvédelmi célokat szolgáló eszközökkel és eseti adományokkal támogatják a munkát. Az alapítvány megalakulását hosszú évek kutatómunkája készítette elő, melyet főként a MME amatőr természetbúvárai végeztek a térségben. E felmérések eredményeit Füri András és Urbán Sándor (1995) teszik közzé "A Tápió-vidék természeti értékei" c. könyvben, mely az első összefoglaló kiadvány a régió élővilágáról. Ez a munka jelentette alapját az időközben megalakuló Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetnek is (1998), mellyel az állam hivatalosan is megerősítette a térség természeti értékeinek védelmét. Azóta a Közalapítvány a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság civil partnereként segíti a természetvédelmi feladatok szervezését és ellátását a Tápió-vidéken.
 
Céljainkról, feladatainkról az alapító okiratban és a Tevéknységek címszó alatt olvashat.