Tanösvények

A tanösvényekkel kapcsolatban információkat (pl. melyiket mikor érdemes látogatni) az alapítvány munkatársaitól kérhet. (Tel: 06-20-257-6670)
 
Sóvirág (Sziki) tanösvény - Farmos
 
Vidékünkön az első tanösvényként hozta létre a helyi önkormányzat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével még 1998-ban a híres farmosi szikes területek bemutatására. A magyarországi szikeseket a sókiválási szint talajfelszínhez viszonyított elhelyezkedése alapján két fő csoportba soroljuk. A Duna-Tisza közi és a Kisalföldi szoloncsákos szikesek esetében a sókiválás közvetlenül a talajfelszínen történik, míg az elsősorban a Tiszántúlra jellemző szolonyec szikesek esetében a sós réteg a felszín alatt 20-30 cm-rel helyezkedik el. Érdekes, hogy a Tápió-vidékén e két fő szikes típus - szinte egyedülálló módon - egymás mellett fordul elő.
 
Az ösvény a falu főutcájából (Rákóczi u.) nyílik egy beépítetlen teleksávon egy hatalmas fűzfa tövében. A kavicsokkal leszórt út hosszan kanyarog befelé a nádasok és bokros fák mentén, míg végül meglátjuk a táblákkal jelzett, vakszik foltoktól tarkálló bemutató ösvényt. A szikes területén a szikesedés különböző fázisait, jellemző formaképződményeit, valamint a jellemző növény- és állatfajokat ismertető táblák kerültek kihelyezésre. A látszólagos élettelenség mögött gazdag és különleges élővilág bújik meg, amely csak az alaposabban vizsgálódó kirándulóknak fedi fel titkait. A táblákon feltüntetett növények közül néhány az évek elteltével más helyen vert gyökeret, de kis körültekintés után meglelhetjük őket a környező szikes buckákon. Mivel a szikes talajok főként esős időszakban rendkívül sérülékenyek, ne térjünk le a kavicsos ösvényről, mert az agyagos földbe süppedő lábnyomaink akár évekig is ott maradhatnak!
 
A tanösvény hossza: kb. 1 km
 
Megközelítés: Budapest-Újszász-Szolnok vonalon Farmos vasútállomásról a település központja felé vezető úton (Rákóczi u.) 300 méter megtétele után található a bejárat
 
 
Kékbegy tanösvény - Farmos (gátőrház)
 
A tanösvény a farmosi Nagy-nádas élővilágát mutatja be a nád sűrűjébe hatolva. Az oszlopokon álló, 200 méter hosszú pallósoron igazi kaland végigsétálni miközben bepillantást nyerhetünk a nádas belső életébe. A pallósor mentén három információs tábla nyújt érdekes információkat a mocsár rejtekében élő növény- és állatvilágról, valamint megismertet minket a mocsár és a Hajta-patak történetével is. A pallósorról lesétálva a földút mentén gyakran találkozhatunk a lomhán ugrándozó barna ásóbéka, vagy a fűben tekergő tarajos gőte példányaival. Ne bántsuk őket! A tanösvény szomszédságában áll az egykori gátőrház, ahol tavaszi időszakban hétvégi napokon, valamint júliustól októberig madárgyűrűző tábor működik. Itt közvetlen közelről megfigyelhetjük a hálókból kiszedett madarakat, a szakemberek keze alatt nyomon követhetjük a gyűrűzés folyamatát, miközben hasznos információkat tudhatunk meg a madarak vonulásáról, szokásaikról, és a kutatások eredményeiről. Bejárhatjuk a tábor körül felállított függönyhálókat, és akár segítkezhetünk is a madarak begyűjtésében.
     A tábor előzetes bejelentkezés alapján fogad csoportokat, de szívesen látja azokat az önkéntes segítőket is, akiknek van kedvük bekapcsolódni a munkába, és alaposabban megismerni a gyűrűzés mesterségét. 
     A tanösvény és a gyűrűző tábor közvetlenül megközelíthető a 311-es műútról Farmos és 
Göbölyjárás között északra nyíló földúton (a tájvédelmi körzet táblánál), a vasúti töltésen átkelve.
 
Nőszirom tanösvény (Tápiószentmárton-Göbölyjárás)
 
A tanösvényt a Tápió Közalapítvány 2003-ban hozta létre azzal a céllal, hogy a Tápió-vidék homokbuckáinak és vizenyős rétjeinek élővilágát mutassa be egy rövid séta keretében. A terület érdekessége, hogy az egykori folyók hordalékkúpjainak homokhátságai és a Hajta-mocsár láprétjei egészen más élőhelyi feltételekkel közvetlenül egymás szomszédságában találhatóak. A tanösvény összesen 5 állomást tartalmaz, melyek az élőhelyek és a jellemző fajok leírása mellett a környező táj alakulásának történetét is röviden bemutatják. 
 
A köszöntő tábla az ifjúsági szállás előtt található. Az első állomást a kerítés melletti üres telken begyalogolva érhetjük el a jobb oldali erdősáv szélén. Az erdőbe érve egy rövid tájtörténeti állomás vár minket, melyben egykor itt élő, mai szemmel nézve meglepő állatfajok képeit is láthatjuk. Az első élőhelybemutató a homokbuckák közötti mélyedésben található homoki nyáras, mely a Duna-Tisza közi homokvidék jellemző képét idézi fel. Továbbhaladva egy fenyőültetvény képe tárul elénk, mely ugyan erdészeti telepítés eredménye, mégis az Alföldön nagyon gyakori élőhelytípus. A harmadik állomás a homokbuckák élővilágát mutatja be a magányos nyárfa tövében, különös tekintettel a gyepszint növényeire és lakóira. Utunk vége a dombról legyalogolva, a műút túloldalán lévő vizenyős rétek és bokorfüzesek területére vezet, mely a terület legértékesebb állomása. Májusban itt gyönyörködhetünk a szibériai és mocsári nőszirmok virágaiban, melyekről az ösvény a nevét kapta. A tanösvény vége egyben kiindulópontja a hosszabb időtartamú Hajta Természetismereti Túrának (8km), mely a Nagy-nádasba vezet egy izgalmas kirándulásra.
 
A tanösvény hossza: kb. 1 km
 
Megközelítés: Nagykátáról a 311-es közúton Farmos felé haladva Göbölyjárás belterületén, a tápiószentmártoni bekötőúttól 300 m-re. Vasúton a Bp.-Újszász-Szolnok vasútvonalon Tápiószentmárton megállónál leszállva, kb 1,3 km gyaloglással Farmos felé a közút mellett.
 
Hajta természetismereti túra
 

Ez a túraútvonal nem része az országosan jelzett útvonalhálózatnak, hanem inkább egy hosszabb tanösvénynek mondható, melynek állomásait a tablók helyett számozott oszlopok jelölik. Az út mentén látható élőhelyekről a túrához tartozó kísérőfüzetben találhatunk leírásokat.


A túra a Nőszirom tanösvény utolsó tablójától indul, lefelé a rekettyefűz bokrok irányába. A nádason pallók vezetnek át, mivel kora tavasszal a láprét több helyen vízben áll. Majd a vasúti töltés mellett a kosboroktól tarkálló mocsárréten a vasúti átkelő felé vezet az út. A töltésen túl a földutat kell követnünk, át a kőhídon a Hajta Bíbicfészki-ágáig, ahol az első állomás a kisvízfolyást jelöli.

Az útvonalon továbbhaladva megművelt szántók mellett visz utunk egészen a madármegfigyelő toronyig, melyből kitűnő panoráma nyílik a Nagy-nádas madárvilágára. (Távcsövet vigyünk magunkkal!) Az ösvény az egykori víztározó töltésén vezet tovább, egészen a vadászház közelében fehérlő szikesekig, melyeket tavasszal a kamillatenger illatfelhője borít. Érdemes itt kicsit elidőzni és alaposabban szemügyre venni a szikesek terepasztalát és apró növénykéit is. A szikesek élővilágáról a közeli Sóvirág tanösvény tábláin további hasznos információkat olvashatunk, ha teszünk egy rövid kitérőt Farmos felé. Amennyiben mégis a töltésen folytatjuk utunkat, az útjelző oszlopokat követve a régi nádfeldolgozó telep felé kell vennünk az irányt. A gátőrháznál a hídon és a vasúti töltésen átkelve a zárt homokpusztagyepek földjére érkezünk, melyek tavaszi virágtakaróján lepkék százai táncolnak a melegben. Megkereshetjük az illatos kakukkfüvet, és zsályákat, az aranysárga héricseket, vagy a bíborvirágú magyar szegfüvet is. A 311-es műúttúloldalán az út a fenyőerdőkön és akácosokon keresztül visz vissza egészen a Nőszirom tanösvény parkolójába, a túra végállomására.

 A túra hossza: kb. 8 km
Megközelítés: mint a Nőszirom tanösvénynél
Túravezetés igényelhető: Tápió Közalapítvány 20/257-6670;
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet 06-29-441-262

A tanösvényeket és a túrát bemutató kísérőfüzet innen tölthető le.